SİGORTA REHBERİ

Sigorta Sektörü hakkında bilmek istediğiniz hususlar


Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinize ilaveten sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, en seçkin sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış kişiye özel sigortalardır.

Sağlık giderleriniz, genel ve özel şartlar dahilinde ve poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

Sağlık Sigortaları,doğum giderleriniz ve yeni doğan bebek bakımı hizmetinin yanısıra, acil yardım, PSA ve Mamografi gibi sağlık hizmetlerini de sunar.

Birbirinden farklı kapsam ve teminatları içeren zengin ürün yelpazemiz arasından sizin veya aileniz için en uygun sağlık sigortası poliçesini seçerek sağlığınızı güvence altına alın.


 İŞYERİ SİGORTASI

 

Bu sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak biraraya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz.

İşyeri Yangın Sigortası

Bu sigorta ile, işyeri binanızı ve muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) yangın, yıldırım, infilak gibi risklere karşı teminat altına alabilirsiniz.

İşyeri Hırsızlık Sigortası

Bu poliçe ile, değerleri ayrı ayrı belirtilerek listelenmek kaydıyla, işyeri muhteviyatınız (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) hırsızlığa karşı güvence altına alınır.

Kar Kaybı Sigortası

Kar kaybı sigortası ile, yangın sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış risklerden kaynaklanan hasarlar sonucu, işletmenizde faaliyetin kısmen ya da tamamen durması veya   aksamasından dolayı meydana gelen brüt kar kaybı ile bu kaybı önlemeye yönelik ek işletme masraflarını teminat altına alabilirsiniz.

Kira Kaybı Sigortası

Bu poliçe ile konutunuz veya işyeriniz için; yangın, yıldırım, infilak ana teminatlarına ilave olarak istediğiniz ek teminatı seçebilir, söz konusu teminatlar dahilinde kiralanan mahalde meydana gelebilecek hasar sonucu, oluşacak kira kaybını güvence altına alabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi

İşyeri sigortası, kurmak, geliştirmek  için çaba sarf ettiğiniz ekmek teknenizi, işyerinizi ve işyerinizde bulunan stok, muhteviyat  ve demirbaşlarınızı maddi zararlara karşı güvence altına almak için kullanılan bir sigorta türüdür. Ek olarak faaliyetinize özel riskleri de işyeri sigortasıyla güvence altına almak mümkündür.

İşyeri sigortaları1 yıllık yaptırılır ve her sene yenilenir.

Taksitli ödeme seçenekleri ile işyerinizi sigortalatabilirsiniz

Uzun süre aynı sigorta şirketinden sigorta yaptırıyorsanız ödemelerinizde indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Sigorta Şirketlerinin işyeri paket sigortalarının dışında aşağıdaki başlıklardakine benzer özelleştirilmiş poliçe seçenekleri bulunmaktadır. Bu tip poliçe ihtiyaçlarınız için lütfen teklif isteyiniz.Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlerde depremin neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan yeni bir sigorta sistemidir.

Kapsamlı bir inceleme çalışması sonrasında devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin temel amaçları şunlardır:

– Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,

– Yurtiçinde risk paylaşımı sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,

– Devletin depremlerden (özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından) kaynaklanan mali yükünü azaltmak,

– Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak, Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek,

– Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması ile; konut sahiplerine konutları ile ilgili olarak, devletin bütçe imkanları ile ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence temin edilmektedir. Aynı zamanda, ödenen küçük miktardaki sigorta primleri yoluyla sosyal dayanışmanın gereği en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olmakta, ülke çapında risk paylaşımı ve dayanışma sağlanmakta, , yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli bir kısmı reasürans yoluyla uluslararası piyasalara plase edilmekte, deprem nedeniyle devlet bütçesi üzerinde oluşan mali yük azalacağından muhtemel ek vergiler önlenmiş olmaktadır.Konut sigortası, belki de uzun çabalar sonucu elde ettiğiniz konutunuzu, özenerek aldığınız eşyalarınızı beklenmedik durumlara karşı koruma altına alan önemli bir sigorta türüdür.

Evinizi yıkım, hırsızlık, terör,  kaza, su basması gibi kazalar ve benzeri risklere karşı koruma altına alır.

Evinizin bir teminatının olduğunu bilmeniz, siz evin dışındayken bile güvende hissettir.

Konut sigortaları 1 yıllık yaptırılır ve her sene yenilenir. Taksitli ödeme seçenekleri ile evinizi sigortalatabilirsiniz, uzun süre aynı sigorta şirketinden sigorta yaptırıyorsanız ödemelerinizde indirimlerden faydalanabilirsiniz.

 

 

KONUT SİGORTASININ TALİMATLARI

1. Konut sigortasında bulunan ana teminatlar

Konut sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre değişebilir ancak hepsinde ortak olan ana teminat yangın teminadır. Yangın teminatı ; yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek tüm zararları teminat altına alınır.

2. Konut sigortasında bulunabilecek ek teminatlar

Konut sigortasının ek teminatlarını genişleterek farklı riskleri güvence altına alabilirsiniz.

Dahili su: Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.

Sel/su baskını: Nehir, çay, dere ve kanalların taşması ile olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.

Cam kırılması: Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ile aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Ferdi kaza: Sigortalının sigorta ettirdiği adreste ve poliçe kapsamı çerçevesinde gerçekleşecek bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde lehdarına, sürekli olarak sakat kalması halinde kendisine poliçede belirtilen limitler ve genel şartlar dahilinde tazminat ödenir.

Hırsızlık: Hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır.

Yardım hizmetleri: Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri ile acil servis ve irtibat hizmetleri verilmesini sağlar.

Enflasyondan korunma: Bu teminat enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar. Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır. Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsü’nün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise DİE’nin oranı baz alınır.

Deprem ve yanardağ püskürmesi: Deprem ve yanardağ püskürmesinin sigortalı değerler üzerinde doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Deprem hasarlarında öncelikle zorunlu deprem sigortası (DASK) limiti dahilinde ödeme yapar. DASK poliçesi DASK tarafından belirlenen bir üst limite kadar güvence sağlar. Bu bedeli aşan kısım için konut sigortası kapsamında yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının isteğe bağlı olarak alınması gerekir.

Aile reisi sorumluluğu: Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin, sigortalı mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede yazılı limitlerle karşılar.

Yer kayması: Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak hasarları güvence altına alır.

Araç çarpması: Kara ve hava taşıtlarının sigortalı konuta çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Fırtına: Fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Duman: Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan dumanın neden olduğu zararları güvence altına alır.

Kar ağırlığı: Yoğun yağıştan sonra çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle çatıya ve bina ile içindeki eşyalara zarar verebilir. Kar ağırlığı teminatı bina ve içindeki sigortalı değerlerde meydana gelen hasarları güvence altına alır.

Yangın mali mesuliyet ve kira kaybı: Sigortalının, kiracının ve mal sahibinin sorumluluklarından doğan bir hasar sonucunda birbirlerine karşı verebilecekleri zararları güvence altına alır.

Enkaz kaldırma: Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır. Alternatif ikametgah değişikliği masrafları: Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, hasarlı konutun tamiri ve yeniden inşası sürerken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti poliçede belirtilmiş teminat ve limiti dahilinde karşılanır.

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alır. Her bir hasarda, hasar bedelinin %5’i (yüzde beş) oranında muafiyet uygulanır.

» Konut Sigortası Teminatları Nelerdir ?

Konut sigortası yaptırdığınızda binanızı, bina içerisinde her tür sabit tesisatı ve isteğe bağlı olarak evinizdeki eşyalarınızı güvence altına almış olursunuz.

Eşya sigortası isteğe bağlı olarak yapılır ancak bizim tavsiyemiz; yaşanacak bir hasarda eşyalarınız da hasar göreceğinden mutlaka eşya sigortasını da poliçe kapsamına dahil etmenizdir.

Konut sigortaları sanıldığı kadar maliyetli değildir, küçük maliyetlere evinizi, eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Konut Sigortası için lütfen teklif isteyiniz.

Eğer Kiracı iseniz sadece eşya teminatı alarak eşyalarını güvence altına aldırabilirsiniz.

– Konut sigortası teminatları kont sigortası konut ve içindeki eşyalar için bir sigortadır, ihtiyacınıza uygun teminatları içeren poliçe seçilmelidir.

Konut sigortasının talimatları yan tarafta madde madde olarak belirtilmiştir.KASKO TRAFİK

Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir.

Kaza Sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.

Kazaların yanı sıra, deprem, sel, yer kayması ve terör olayları da teminat altına alınmıştır.

Sürekli sakatlık durumunda Size, yaşam kaybı durumunda ise yasal varislerinize anlaşma gereğince ödenmesi gereken para ödenmektedir.

Kasko Sigortası Nedir ?

Mal sigortaları türlerinden birisi olan kasko, herhangi bir motorlu araç taşıtının sigortalının tamamen iradesi dışında gerçekleşen kazalarda (yanma, çalınma, hasara uğraması vb.) sigortalıya gerekli tazminatın ödenmesini sağlamak için yapılmaktadır.

Kasko Sigortasının Kapsamı

İsteğe bağlı bir sigorta türü olan kasko, standart kazaların ( aracın yanması, hasara uğraması vb.) dışında ek teminatlar ile kapsamı genişletilebilir bir sigorta türüdür.

Kasko’da Başlangıç ve Bildirim Süreleri

Yapılması planlanan kasko sigortası, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Ödeme planında poliçeler taksitli olarak ödenecekse, peşinatın ödendiği tarihten itibaren başlatılır

Trafik Sigortası

Trafik sigortası, sürücünün iradesi dışında gerçekleşen kaza durumlarında araç ve üçüncü şahıslara verebileceğiniz maddi zararları teminat altına alır.

 Sigorta Kapsamı

Sigortacı, hazırlanan policed tanımlanan aracın işletilmesi esansında, bir kimsenin ölümüne ya da yaralanmasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na gore işleten tarafa düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etme hakkına sahiptir.Söz konusu araca bağlı olarak çekilmekte olan römork ya da yarı römork vey a çekilen bir aracın neden olacağı zararlar, çekicinin sigorta kapsamına girer.

Meydana gelen kazarlarda maddi zararların önlenmesi ya da azaltılması amacıyla, sigorta ettiren tarafın yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.Bazı örnek sorumluluk sigortası uygulamaları: 

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile, bir sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde , sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan tazminat taleplerine ilişkin sorumluluklar teminat altına alınmaktadır.

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

İşveren Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedenleriyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı korur.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

NAKLİYAT SİGORTASI

Nakliyat Sigortası Nedir ? 

Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlayan sigortadır.

Nakliyat sigortalarının yaptırılması bir zorunluluk mudur? 

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir. Nakliyat poliçelerinde kullanılan özel şartların (klozların) amacı nedir? Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

– Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi

– Sefer – Taşıma aracı

– Teminatın kapsamı